Vypracování projektu

Firma Dlabaja s.r.o provádí komplexní zpracování projektové dokumentace úspěšné udělení udělení stavebního povolení či veřejnosprávní smlouvy. Standardem je vyřízení veškerých legislativne právních úkonů. Projektová dokumentace je zpracována digitálně v licencovaném grafickém softwaru, dle platných norem ČSN EN a zaštitěna autorizací ČKAIT. Firma nabízí zpracování projektové dokumentace obytným i průmyslových objektů, komunikací a ostatních pozemních staveb. Na požádání lze vyhotovit 3D vizualizaci objektu v digitální podobě.