Firma Dlabaja s.r.o ®, založena roku 2013, postytuje komplexní soubor úkonů ve stavebnictví a to od prvotní studie, přes vyhotovení projektové dokumentace (a následného udělení stavebního povolení), až po samotnou realizaci a uvedení objektu do provozu (kolaudaci).

Firma Dlabaja s.r.o ® nabízí:

obr_odrážka

Vyhotovení projektové dokumentace - vypracování studie, následné vypracování projektové dokumentace, zajištění veškerých legislativneprávních úkonů nutných k získání stavebního povolení, či vyhotovení veřejnoprávní smlouvy. V případě nutnosti poskytujeme vypracování podkladů a vyřízení vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu (VZPF) a podkladů pro Průkaz energetické náročnosti budov (PENEB). Projektová dokumentace je vyhotovena v digitální podobě v licencovaném grafickém programu.

obr_odrážka

Realizace objektů - realizace obytných, veřejných, průmyslových objektů a komunikací. Realizace probíhá vlastní stavební technikou (stavební stroje pro výstavbu, zemní práce a vertikální transport). Firma Dlabaja s.r.o ® poskytuje veškeré stavební úkony a to od vyhotovení projektové dokumentace až po kolaudaci (tzv. „stavba na klíč”). Taktéž firma nabízí vykonání stavebního dozoru.

obr_odrážka

Zateplení chytrou pěnou - tepelné izolování stříkanou PUR pěnou školenými pracovníky, pro tuto činnost byla firma Dlabaja s.r.o ® v roce 2014 certifikována. Hlavními přednostmi jsou rychlost aplikace chytré pěny, následná úspora energie a zdravotní nezávadnost, homogenita materiálu a dokonalé utěsnění dutin.

obr_odrážka

Podřezávání konstrukcí proti zemní vlhkosti - firma Dlabaja s.r.o ® také nabízí zabránění vzlínání zemní vlhkosti konstrukcemi, a to podřezem mechanickou pilou s diamantovým lanem a nasledným přerušením zemní vlhkosti PE fólií (komplexní řešení včetně případných odkopů a odvedení vlhkosti drenážemi)

obr_odrážka

Tepelná diagnostika objektu - v neposlední řadě je firma Dlabaja s.r.o ® schopna diagnostikovat objekt pomocí termokamery a následným vyhotovením termosnímků (včetně odborné konzultace)

obr_odrážka

Zemní práce a vertikální doprava - firma Dlabaja s.r.o ® vlastní těžkou strojní techniku, zajišťuje komplexní provedení zemních prací a to od výkopu a odvoz výkopku, až po závěrečné terenní úpravy. Dále firma Dlabaja s.r.o ® disponuje jeřábovou technikou pro zajištění vertikální dopravy.

obr_odrážka

Monolitické stropy - firma Dlabaja s.r.o. ® je nově způsobilá ke konstruování kvalitních a velice přesných železobetonových monolitických stropů rozmanitých rozměrů a to díky vlastnímu dílcovému bednícímu systému a vysoce kvalifikovaným pracovníkům. Železobetonové stropy.

Kvalita výsledného díla provedeného stavební firmou Dlabaja s.r.o ® je zaručena mnohaletými zkušenostmi ve stavebnictví, volbou vhodných a prověřených dodavatelů, používáním nejmodernějších technologií, ale i dlouhodobě prověřených postupů. Firma Dlabaja s.r.o ® je certifikovaným dodavatelem pro provádění zateplování chytrou pěnou, exteriérovým zateplením poly-styrenovým systémem a následné realizace tenkovrstvé omítky, provádění instalací plastových oken a dveří a certifikovaným dodavatelem systému suché výstavby a suchého zateplení.